Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

Điểm thưởng dành cho Khuất Duy Tân

 1. 15
  Thưởng vào: 15/1/16

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 2. 10
  Thưởng vào: 27/10/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 10
  Thưởng vào: 24/9/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 4. 5
  Thưởng vào: 9/10/13

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 2
  Thưởng vào: 30/11/12

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 6. 1
  Thưởng vào: 30/9/12

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.