Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

Trận đấu

Xếp hạng người chơi FIFA 17 hệ máy PS4

VS
Ngày Giải đấu Round Người chơi Điểm số Người chơi
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R5 Andres Fausto Andres Fausto 0-3,0-1 H.Tan.Ng H.Tan.Ng
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R4 Handmedi Handmedi 2-2,1-3 H.Tan.Ng H.Tan.Ng
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R3 Gaumappanda1010 0-3,0-3 H.Tan.Ng H.Tan.Ng
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R3 Handmedi Handmedi 0-3,5-0 tinnq tinnq
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R4 Andres Fausto Andres Fausto 1-1,2-1 Quân Phan Quân Phan
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R3 Andres Fausto Andres Fausto 4-2,2-2 duong1191 duong1191
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R3 Quân Phan Quân Phan 2-0,0-2,1-0 kiddy_1412 kiddy_1412
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 maimo119 maimo119 0-4,2-4 Handmedi Handmedi
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 Danny Danny 0-2,0-0 Andres Fausto Andres Fausto
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 Quân Phan Quân Phan 3-0,3-0 HanilkScotfiel HanilkScotfiel
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 duong1191 duong1191 1-1,6-0 tunguinho tunguinho
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 Gaumappanda1010 3-1,0-0 susu1410 susu1410
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 tinnq tinnq 2-0,2-2 qtanmarc qtanmarc
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 MITXOBEM MITXOBEM 0-1,1-3 H.Tan.Ng H.Tan.Ng
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R2 k3nji2kid k3nji2kid 1-6,0-2 kiddy_1412 kiddy_1412
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 toenguyen 2-2,0-1 susu1410 susu1410
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 Gnahk Gnahk 1-1,1-2 duong1191 duong1191
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 minmeo minmeo 1-2,1-2 tunguinho tunguinho
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 luyennguyen luyennguyen 1-4,1-1 tinnq tinnq
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 HanilkScotfiel HanilkScotfiel 7-1,3-1 Anhtuan90
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 Handmedi Handmedi 1-2,2-1,1-0 Tanbui8
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 qtanmarc qtanmarc 3-0,3-0 Playhard1708 Playhard1708
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 tubeo88 tubeo88 1-1,1-2 H.Tan.Ng H.Tan.Ng
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 kiddy_1412 kiddy_1412 4-0,5-1 shang1409
Dec-17 FIFAVN PS4 Online Cup#2 R1 Andres Fausto Andres Fausto 3-1,2-1 Austin Ho Austin Ho
Dec-11 FIFAVN Weekend Cup #3 R3 qtanmarc qtanmarc 0-1 tan quan tan quan
Dec-11 FIFAVN Weekend Cup #3 R2 Gnahk Gnahk 1-4 tan quan tan quan
Dec-11 FIFAVN Weekend Cup #3 R2 qtanmarc qtanmarc 2-1 Quân Phan Quân Phan
Dec-11 FIFAVN Weekend Cup #3 R1 tan quan tan quan 3-0 Minhduc255 Minhduc255
Dec-11 FIFAVN Weekend Cup #3 R1 Gnahk Gnahk 3-0 kiddy_1412 kiddy_1412
Dec-11 FIFAVN Weekend Cup #3 R1 Quân Phan Quân Phan 2-0 Danny Danny
Dec-11 FIFAVN Weekend Cup #3 R1 qtanmarc qtanmarc 3-0 ptquang1410 ptquang1410
Dec-04 FIFAVN Weekend Cup #2 R3 dzungle2013 dzungle2013 2-3 tinnq tinnq
Dec-04 FIFAVN Weekend Cup #2 R2 dzungle2013 dzungle2013 2-1 tan quan tan quan
Dec-04 FIFAVN Weekend Cup #2 R2 tinnq tinnq 2-1 susu1410 susu1410
Dec-04 FIFAVN Weekend Cup #2 R1 susu1410 susu1410 0-0 Armandoelcigueno
Dec-04 FIFAVN Weekend Cup #2 R1 Austin Ho Austin Ho 1-1 tan quan tan quan
Dec-04 FIFAVN Weekend Cup #2 R1 dzungle2013 dzungle2013 3-1 Quân Phan Quân Phan
Dec-04 FIFAVN Weekend Cup #2 R1 Minhduc255 Minhduc255 0-1 tinnq tinnq
Nov-27 FIFAVN Weekend Cup #1 R3 Danny Danny 1-0 tinnq tinnq
Nov-27 FIFAVN Weekend Cup #1 R2 H.Tan.Ng H.Tan.Ng 0-1 Danny Danny
Nov-27 FIFAVN Weekend Cup #1 R2 ptquang1410 ptquang1410 0-1 tinnq tinnq
Nov-27 FIFAVN Weekend Cup #1 R1 Gnahk Gnahk 0-3 H.Tan.Ng H.Tan.Ng
Nov-27 FIFAVN Weekend Cup #1 R1 ptquang1410 ptquang1410 2-1 susu1410 susu1410
Nov-27 FIFAVN Weekend Cup #1 R1 Danny Danny 3-0 Andres Fausto Andres Fausto
Nov-27 FIFAVN Weekend Cup #1 R1 tinnq tinnq 4-2 HanilkScotfiel HanilkScotfiel
Nov-20 FIFAVN PS4 Online Cup #1 R6 kiddy_1412 kiddy_1412 2-0,1-1 Gnahk Gnahk
Nov-20 FIFAVN PS4 Online Cup #1 R5 tubeo88 tubeo88 1-1,0-1 kiddy_1412 kiddy_1412
Nov-20 FIFAVN PS4 Online Cup #1 R4 Handmedi Handmedi 0-3,2-3 tubeo88 tubeo88
Nov-20 FIFAVN PS4 Online Cup #1 R5 tinnq tinnq 2-0,0-2,0-1 Gnahk Gnahk