Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

Trận đấu

Xếp hạng người chơi FIFA Online hệ máy PC

VS
Ngày Giải đấu Round Người chơi Điểm số Người chơi
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R4 vevezzz vevezzz 3-1,0-2 Teekay1001 Teekay1001
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R0 DrakHT DrakHT 4-0,0-0 YunleZ YunleZ
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R3 Teekay1001 Teekay1001 2-2,2-0 YunleZ YunleZ
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R3 vevezzz vevezzz 1-2,3-2 DrakHT DrakHT
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R2 quarougheur quarougheur 2-2,1-6 vevezzz vevezzz
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R2 DrakHT DrakHT 0-0,1-1 4luz 4luz
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R2 KidiA KidiA 0-2,1-0 Teekay1001 Teekay1001
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R2 Đỗ Khải Đỗ Khải 1-5,0-0 YunleZ YunleZ
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R1 Pisoga Pisoga 1-1,0-2 KidiA KidiA
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R1 Khanhduy 2-1,1-4 YunleZ YunleZ
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R1 GoA GoA 2-1,0-1 Teekay1001 Teekay1001
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R1 Totti2911 Totti2911 0-0,0-0,0-1 4luz 4luz
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R1 Kookie Kookie 0-5,0-4 Đỗ Khải Đỗ Khải
Dec-07 FIFAVN H2H Week#4 2016-2017 R1 harizonphong harizonphong 1-2,1-2 DrakHT DrakHT
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R0 GoA GoA 2-2,3-2 Teekay1001 Teekay1001
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R5 XoGreenday13oX XoGreenday13oX 1-0,0-1 Madkelele Madkelele
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R4 Teekay1001 Teekay1001 2-1,1-2 Madkelele Madkelele
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R4 GoA GoA 2-4,1-1 XoGreenday13oX XoGreenday13oX
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R3 XoGreenday13oX XoGreenday13oX 0-1,2-0 4luz 4luz
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R3 YunleZ YunleZ 0-0,2-2 Madkelele Madkelele
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R3 GoA GoA 1-0,4-2 KidiA KidiA
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 KenTsuki KenTsuki 0-3 KidiA KidiA
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 Madkelele Madkelele 1-1,2-0 Pisoga Pisoga
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R3 DrakHT DrakHT 0-4,1-3 Teekay1001 Teekay1001
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 Teekay1001 Teekay1001 1-0,0-0 yoonky yoonky
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 XoGreenday13oX XoGreenday13oX 7-3,5-3 MonkeyDragon MonkeyDragon
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 Behaunt_97 Behaunt_97 0-1,0-3 DrakHT DrakHT
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 Suki96 Suki96 0-2,0-3 4luz 4luz
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 damacus damacus 1-2,0-2 GoA GoA
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R1 4luz 4luz 2-0,1-1 Totti2911 Totti2911
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R1 DrakHT DrakHT 0-0 quarougheur quarougheur
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R1 Cyentruk Cyentruk 1-3,0-2 MonkeyDragon MonkeyDragon
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R1 Đỗ Khải Đỗ Khải 1-3,1-1 Pisoga Pisoga
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R2 YunleZ YunleZ 2-1,1-0 Mrboong Mrboong
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R1 Mrboong Mrboong 2-0,3-0 Khanhduy
Nov-28 FIFAVN H2H Week #3 2016-2017 R1 GoA GoA 1-1,1-0 Apccyl Apccyl
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R0 Suki96 Suki96 4-1,1-3 MonkeyDragon MonkeyDragon
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R5 Teekay1001 Teekay1001 2-0,2-0 Madkelele Madkelele
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R4 MonkeyDragon MonkeyDragon 1-3,2-2 Madkelele Madkelele
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R4 Teekay1001 Teekay1001 3-1,2-1 Suki96 Suki96
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R3 KidiA KidiA 0-3,1-2 Teekay1001 Teekay1001
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R3 RKT RKT 2-3,1-2 MonkeyDragon MonkeyDragon
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R3 Madkelele Madkelele 1-0,0-0 Pilotage87 Pilotage87
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R3 Suki96 Suki96 1-1,3-1 YunleZ YunleZ
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R2 Teekay1001 Teekay1001 1-0,0-1,1-0 h3ll4ngel h3ll4ngel
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R2 DrakHT DrakHT 1-2,0-1 KidiA KidiA
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R2 Psyduck Psyduck 0-2,0-3 Madkelele Madkelele
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R2 RKT RKT 0-0,1-0 XoGreenday13oX XoGreenday13oX
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R2 MonkeyDragon MonkeyDragon 4-1,1-1 Khanhduy
Nov-22 FIFAVN H2H Week #2 2016-2017 R2 Pilotage87 Pilotage87 3-2,0-0 TKKG TKKG