Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

Giải đấu

Xếp hạng người chơi FIFA 16 hệ máy PC

Ngày Thư mục Giải đấu Người chơi Thu nhập1 Điểm2 User
May-17 H2H Champion FIFAVN H2H Champion Cup #2 2015-2016 32 (32) 6000 Cyentruk
May-03 H2H Week FIFAVN H2H Week #6 2015-2016 25 (25) 2500 Cyentruk
Apr-19 H2H Week FIFAVN H2H Week #5 2015-2016 28 (28) 1000 KenTsuki
Apr-05 H2H Week FIFAVN H2H Week #4 2015-2016 26 (26) 2600 Cyentruk
Nov-12 H2H Champion FIFAVN H2H Champion Cup #1 2015-2016 32 (32) 6000 KenTsuki
Nov-05 H2H Week FIFAVN H2H Week #3 2015-2016 14 (14) 1400 KenTsuki
Oct-22 H2H Week FIFAVN H2H Week #2 2015-2016 8 (8) 800 KenTsuki
Oct-05 H2H Week FIFAVN H2H Week#1 2015-2016 8 (8) 800 KenTsuki