Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

Huy hiệu

 1. FIFAVN League 15 | Season 1

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Champions League 15 | Season 1 - Champion

   Awarded Users:
   1. liveurlegend
  2. Champions League 15 | Season 1 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. FFvnCR7
  3. Champions League 15 | Season 1 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. Kakashi_Kenta
  4. League A 15 | Season 1 - Champion

   Awarded Users:
   1. LuaVanBua
  5. League A 15 | Season 1 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. FergusonPhuc
  6. League A 15 | Season 1 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. YunleZ
 2. FIFAVN League 14 | Season 2

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Champions League 14 | Season 2 - Champion

   Awarded Users:
   1. liveurlegend
  2. Champions League 14 | Season 2 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. Kakashi_Kenta
  3. Champions League 14 | Season 2 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. FFvnCR7
 3. FIFAVN League 14 | Season 1

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Champions League 14 | Season 1 - Champion

   Awarded Users:
   1. Anhph
  2. Champions League 14 | Season 1 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. tubeo88
  3. Champions League 14 | Season 1 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. liveurlegend
  4. League A 14 | Season 1 - Champion

   Awarded Users:
   1. Killer
  5. League A 14 | Season 1 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. ntphuc1910
  6. League A 14 | Season 1 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. Arjka
 4. FIFAVN League 13 | Season 3

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Champions League 13 | Season 3 - Champion

   Awarded Users:
   1. KunKunH
  2. Champions League 13 | Season 3 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. fantasy
  3. Champions League 13 | Season 3 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. GaDoi
  4. League A 13 | Season 3 - Champion

   Awarded Users:
   1. KunKunP
  5. League A 13 | Season 3 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. RKT
  6. League A 13 | Season 3 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. Ruby_Kent
 5. FIFAVN League 13 | Season 2

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Champions League 13 | Season 2 - Champion

   Awarded Users:
   1. nghiemnhatminh
  2. Champions League 13 | Season 2 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. Killer
  3. Champions League 13 | Season 2 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. gunners0912
  4. League A 13 | Season 2 - Champion

   Awarded Users:
   1. KunKunH
  5. League A 13 | Season 2 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. GaDoi
  6. League A 13 | Season 2 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. thanhtungtnt
 6. FIFAVN League 13 | Season 1

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Champions League 13 | Season 1 - Champion

   Awarded Users:
   1. hakumen
  2. Champions League 13 | Season 1 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. nghiemnhatminh
  3. Champions League 13 | Season 1 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. thisismadness
  4. League A 13 | Season 1 - Champion

   Awarded Users:
   1. xbatheviola
  5. League A 13 | Season 1 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. PaperTigar
  6. League A 13 | Season 1 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. namfresh
 7. FIFAVN World Cup 2014 (#8)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 8 - Champion

   Awarded Users:
   1. xbatheviola
  2. Cup 8 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. RKT
  3. Cup 8 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. KunKunH
 8. FIFAVN New Year 2014 Cup (#7)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 7 - Champion

   Awarded Users:
   1. Kakashi_Kenta
  2. Cup 7 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. FFvnCR7
  3. Cup 7 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. BinhBasket
 9. FIFAVN Season 14 Cup (#6)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 6 - Champion

   Awarded Users:
   1. KunKunH
  2. Cup 6 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. Killer
  3. Cup 6 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. KunKunP
 10. FIFAVN New Year 2013 Cup (#5)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 5 - Champion

   Awarded Users:
   1. KunKunH
  2. Cup 5 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. james150
  3. Cup 5 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. kakalote
 11. FIFAVN New Season Cup (#4)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 4 - Champion

   Awarded Users:
   1. Anhph
  2. Cup 4 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. nghiemnhatminh
  3. Cup 4 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. Killer
 12. FIFAVN Euro 2012 Cup (#3)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 3 - Champion

   Awarded Users:
   1. nghiemnhatminh
  2. Cup 3 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. Killer
  3. Cup 3 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. FFvnCR7
 13. FIFAVN Tactical Defending Cup (#2)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 2 - Champion

   Awarded Users:
   1. xbatheviola
  2. Cup 2 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. GaDoi
  3. Cup 2 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. Killer
 14. FIFAVN Open Cup (#1)

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Cup 1 - Champion

   Awarded Users:
   1. hakumen
  2. Cup 1 - Rank 2

   Awarded Users:
   1. xbatheviola
  3. Cup 1 - Rank 3

   Awarded Users:
   1. Fly2ersk1
 15. FIFA 12 PC Demo Cup

  Xem chi tiết giải đấu

  1. Demo Cup - Champion

   Awarded Users:
   1. devilpro7
  2. Demo Cup - Rank 2

   Awarded Users:
   1. hakumen
  3. Demo Cup - Rank 3

   Awarded Users:
   1. Kakashi_Kenta
   2. nghiemnhatminh
 16. Others