Dismiss Notice
Chào bạn đã ghé thăm diễn đàn Cộng đồng FIFA Việt Nam! Hãy đăng ký làm thành viên để chém gió cùng mọi người trên chatbox nhé, chỉ 30 giây thôi!

[FIFA 14] Online GFX Switcher 2.0.4

Hỗ trợ thay đổi hình ảnh trong game, được thiết kế tương thích tối đa với các trận đấu ONLINE.

 1. UPDATE 1.0.3

  MonkeyDragon
  SIZE: 1.2 MB
  ------------------


  - Bạn cần cài đặt trước các phiên bản 1.0 , 1.0.1, 1.0.2
  - Lưu ý: nhớ thoát GFX SWITCHER trước khi UPDATE.
  - Cài đặt "03_Online_GFX_Switcher_Build_UPDATE_1.0.3_31.05.2014" vào FIFA 14\

  == UPDATE NOTE ==
  - Thêm tính năng REMEMBER GFX MOD (Khởi động FIFA 14 mà không cần chạy song song GFX SWITCHER).
  Becks Pham and Cyentruk like this.
 2. UPDATE 1.0.2

  MonkeyDragon
  SIZE: 17 MB
  ------------------


  - Bạn cần cài đặt phiên bản 1.0 trước và 1.0.1
  - Lưu ý: nhớ thoát GFX SWITCHER trước khi UPDATE.
  - Cài đặt "02_Online_GFX_Switcher_Build_UPDATE_1.0.2_31.05.2014" vào FIFA 14\

  == UPDATE NOTE ==
  - Sửa lỗi "MATCH DAY" của theme EA SPORTS NEXT GEN.
  - Thêm HOME / AWAY BAR cho 3 bộ FIFA Fantasy scoreboard.
  - Thêm WORLD CUP theme.
  Becks Pham and Cyentruk like this.
 3. UPDATE 1.0.1

  MonkeyDragon
  SIZE: 15 MB
  ------------------


  - Bạn cần cài đặt phiên bản 1.0 trước
  - Lưu ý: nhớ thoát GFX SWITCHER trước khi UPDATE.
  - Cài đặt "01_Online_GFX_Switcher_Build_UPDATE_1.0.1_30.05.2014" vào FIFA 14\

  == UPDATE NOTE ==
  - Thêm 3 Scoreboard FIFA Fantasy
  - Thêm FIFAVN transition.
  Becks Pham thích bài này.